Mokymasis mokytis: tobulėjame bendradarbiaudami

Nuo birželio 13 d. iki rugpjūčio 29 d. vyks vidiniai pedagoginio personalo mokymai ,,Mokymasis mokytis: tobulėjame bendradarbiaudami“. Mokytojai dalinsis žiniomis ir patirtimi, ši veikla aktyvins ir skatins tiesioginės įgytos patirties pritaikymą, pristatomos patirties reikšmingumą kolegoms, bendrą kūrybinę veiklą ir diskusijas švietimui ir ugdymo procesui svarbiais klausimais. Birželio 20 d. mokykloje organizuojama idėjų mugė ,,Mokinio individualios pažangos pamatavimas ir informacijos panaudojimas“. Mokytojai pateiks pačių parengtus mokinių asmeninės pažangos matavimo ir fiksavimo instrumentų pavyzdžius, analizuos kolegų parengtus praktinių asmeninės pažangos matavimo ir fiksavimo pavyzdžius, aptars išmokimo stebėjimo formų veiksmingumą ir patikimumą.

Kvalifikacijos tobulinimo programa čia

Idėjų mugės nuostatai čia

 

Direktorė N. Butrimavičienė

Ugdymo karjerai renginiai

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja įvairiose ugdymo karjerai veiklose. Jose įgytos žinios ir įgūdžiai padeda jauniems žmonėms priimti tinkamus sprendimus ir susiprojektuoti sėkmingą profesinę ateitį.

Skaityti daugiau...

Jau skelbiami ,,Kengūros“ projektų rezultatai

Jau galite susipažinti su ,,Kengūros“ projektų rezultatais. „Kalbų Kengūros“ ir „Gamtos  Kengūros“  rezultatus rasite čia: http://www.vkif.lt

Sveikiname

3 klasės mokinę Moniką Dabašinskaitę ir jos mokytoją Janiną Meiluvienę  rajono piešinių konkurse „Gaisras“  laimėjus 2-ąją  vietą. Daugiau informacijos: http://kaisiadoriuskpc.lt/

 

L .Linkuvienė, pavaduotoja ugdymui

DIAGNOSTINIŲ TESTŲ 2 KLASĖJE IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ 2,4,6,8 KLASĖSE ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

           Vadovaujantis 2016 m. diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo ir vykdymo Kaišiadorių  rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 11.1-DS-SV-101, Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinėje mokykloje bus vykdomi diagnostiniai 2 klasėje ir  standartizuoti testai 4,6,8 klasių mokiniams balandžio 19 – gegužės 6 dienomis.

Daugiau informacijos rasite čia >>>.

 

Direktorė Nijolė Butrimavičienė

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |